Opieka Medyczna
Zdrowie i opieka medyczna

Nabyta oporność na kryzotynib z mutacji w CD74-ROS1 AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Wszyscy autorzy gwarantują dokładność i kompletność raportu. Pacjent uczestniczył w badaniu klinicznym finansowanym przez firmę Pfizer. Badania genetyczne
Rozbity test ROS1 FISH 11 zastosowano do identyfikacji rearanżacji ROS1 i liczby kopii genu w próbkach tkanki złośliwej. Komplementarny DNA poddano odwrotnej transkrypcji z całkowitego RNA, który ekstrahowano z próbek pobranych od pacjenta, a następnie amplifikowano za pomocą PCR ze starterami do CD74 i ROS1. Sekwencjonowanie Sanger przeprowadzono na produktach RT-PCR. Genomowy DNA wyekstrahowany z próbek pacjentów zastosowano zarówno do głębokiego sekwencjonowania eksonów ROS1 34 do 42, jak i do sekwencjonowania egzonu panelu 409 genów związanych z rakiem. Szczegółowe informacje na temat izolacji i sekwencjonowania kwasu nukleinowego oraz opisy innych technik laboratoryjnych znajdują się w Dodatku uzupełniającym, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Analiza mutanta ROS1 G2032R
Wykonano plazmidy ekspresyjne zawierające niezmutowaną lub zmutowaną sekwencję kodującą CD74-ROS1 i zastosowano je do przejściowych testów transfekcji w komórkach 293T. W przypadku testów na miękkim agarze komórki NIH-3T3 zakażono lentiwirusem kodującym niezmutowany lub zmutowany CD74-ROS1. Domenę kinazy ROS1 (reszty 1934 do 2232) eksprymowano w komórkach Sf21 i oczyszczono do zastosowania w testach enzymatycznych in vitro i do określenia struktury krystalicznej nie zmutowanego kompleksu ROS1-kryzotynib (struktura zdeponowana w Banku Danych na Całym Świecie Białkowym , pozycja 3zbf).
Wyniki
Analiza genetyczna odpornych nowotworów
Aby zidentyfikować mechanizmy oporności na kryzotynib, otrzymaliśmy próbkę biopsji zmiany w prawym płucu, która była powiększana, podczas gdy pacjent otrzymywał kryzotynib i porównywał tę próbkę z otrzymaną przed rozpoczęciem leczenia kryzotynibem. Trwałość rearanżacji ROS1 w zmianach opornych potwierdzono za pomocą FISH, która również nie wykazała amplifikacji genu ROS1 (ryc. S1 w dodatku uzupełniającym). Całkowity RNA wyekstrahowano z tkanki nowotworowej, a sekwencjonowanie produktu RT-PCR obejmującego połączenie fuzyjne CD74ROS1 ujawniło mutację, która nie została wykryta w próbce wstępnej c.6094G . A, p.Gly2032Arg (G2032R) (Figura 2B). oraz Rys.
Po śmierci pacjenta wykonano autopsję. Wszystkie badane miejsca choroby miały mutację G2032R (Figura 2C), co sugeruje, że jej wystąpienie było wczesnym zdarzeniem w klonalnej ekspansji komórek nowotworowych opornych na kryzotynib. Głębokie sekwencjonowanie (> 10 000 odczytów) części 3 genu ROS1 zaangażowanego w przegrupowanie (egzony 34 do 42) przeprowadzono na wszystkich próbkach z autopsji; w obrębie ROS1 nie wykryto mutacji somatycznych innych niż G2032R, a mutacja G2032R nie została wykryta w próbce złośliwych komórek ocenianych przed leczeniem kryzotynibem (ryc.
[więcej w: lewomebylica pylenie, ból podbrzusza wzdęcia, ekrany bezszwowe ]
[patrz też: bylica pylenie, rhizoma, chloniak hodgkina ]

Tags: , ,

No Responses to “Nabyta oporność na kryzotynib z mutacji w CD74-ROS1 AD 4”

 1. Julita Says:

  Moja babcia ma zaćmę

 2. Seweryn Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: laboratorium[...]

 3. Samuel Says:

  Hej mam nawracający problem z synkiem

 4. Radosław Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do aparaty damon[...]

 5. Midnight Rambler Says:

  rak płuca to nie oszukujmy się wyrok

Powiązane tematy z artykułem: bylica pylenie chloniak hodgkina rhizoma