Opieka Medyczna
Zdrowie i opieka medyczna

Klopidogrel z aspiryną w niewielkim udarze lub przejściowym ataku niedokrwiennym AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Obie grupy były dobrze zbilansowane pod względem cech podstawowych (tabela 1). Mediana wieku wynosiła 62 lata, a 33,8% pacjentów stanowiły kobiety. W sumie 65,7% pacjentów miało nadciśnienie w wywiadzie, 21,1% miało cukrzycę, a 43,0% było aktualnymi lub byłymi palaczami. Mediana czasu od początku kwalifikującego się niewielkiego udaru lub TIA do randomizacji wynosiła 13 godzin. Zdarzeniem indeksu było TIA u 1445 pacjentów (27,9%). W sumie 36 pacjentów (0,7%) – 20 w grupie klopidogrelu i kwasu acetylosalicylowego oraz 16 w grupie otrzymującej aspirynę – zostało utraconych w celu obserwacji; 165 pacjentów (6,4%) w grupie klopidogrelu i kwasu acetylosalicylowego oraz 146 (5,6%) w grupie otrzymującej kwas acetylosalicylowy odstawiło badany lek przed zakończeniem badania (ryc. S3 w dodatkowym dodatku).
Główny wynik
Tabela 2. Tabela 2. Skuteczność i bezpieczeństwo. Rysunek 1. Rysunek 1. Prawdopodobieństwo przeżycia bez obrysu. Pierwszorzędowym wynikiem był udar niedokrwienny lub krwotoczny. Wstawka pokazuje te same dane na powiększonym segmencie osi y.
Udar mózgu wystąpił u 212 pacjentów (8,2%) w grupie klopidogrelu i kwasu acetylosalicylowego, w porównaniu z 303 pacjentami (11,7%) w grupie przyjmującej aspirynę (współczynnik ryzyka, 0,68, przedział ufności 95% [CI], 0,57 do 0,81, p <0,001 ) (Tabela 2 i Rysunek 1). Udar krytyczny lub inwalidzki wystąpił u 135 pacjentów (5,2%) w grupie przyjmującej klopidogrel i kwas acetylosalicylowy oraz u 177 (6,8%) w grupie otrzymującej aspirynę (współczynnik ryzyka 0,75; 95% CI, 0,60 do 0,94; P = 0,01). Udar niedokrwienny wystąpił u 204 pacjentów (7,9%) w grupie klopidogrelu i kwasu acetylosalicylowego oraz u 295 (11,4%) w grupie z kwasem acetylosalicylowym (współczynnik ryzyka, 0,67, 95% CI, 0,56 do 0,81, p <0,001). Udar krwotoczny wystąpił u 8 pacjentów w każdej z dwóch grup badanych (0,3% w każdej grupie).
Najważniejsze wtórne i inne wyniki skuteczności
Złożony wynik zdarzeń naczyniowych wystąpił u 216 pacjentów (8,4%) w grupie klopidogrelu i kwasu acetylosalicylowego, w porównaniu z 307 pacjentami (11,9%) w grupie otrzymującej aspirynę (współczynnik ryzyka 0,69; 95% CI, 0,58 do 0,82; 0,001) (tabela 2 i rys. S4 w dodatkowym dodatku). Śmierć z dowolnej przyczyny wystąpiła u 0,4% pacjentów w każdej grupie. Śmierć naczyniowa (w tym zgon z udaru krwotocznego) wystąpiła u 6 pacjentów (0,2%) w grupie klopidogrelu i kwasu acetylosalicylowego oraz u 5 (0,2%) w grupie otrzymującej aspirynę. TIA wystąpiła u 39 pacjentów (1,5%) w grupie klopidogrelu i kwasu acetylosalicylowego oraz u 47 (1,8%) w grupie otrzymującej aspirynę (p = 0,36).
Zdarzenia związane z krwawieniem
Umiarkowany lub ciężki krwotok, zgodnie z definicją wg kryteriów GUSTO, wystąpił u siedmiu pacjentów (0,3%) w grupie klopidogrelu i kwasu acetylosalicylowego oraz u ośmiu (0,3%) w grupie z kwasem acetylosalicylowym (p = 0,73) (tab. 2). Częstość występowania krwawień wynosiła 2,3% w grupie klopidogrelu i kwasu acetylosalicylowego w porównaniu z 1,6% w grupie przyjmującej aspirynę (współczynnik ryzyka 1,41; 95% CI, 0,95 do 2,10; p = 0,09) (tabela 2)
[przypisy: hologramy na legitymację studencką, ból podbrzusza wzdęcia, Upadłość transgraniczna ]
[przypisy: przeglądarka skierowania na leczenie uzdrowiskowe, pediatra na telefon katowice, laryngolog bez skierowania ]

Tags: , ,

No Responses to “Klopidogrel z aspiryną w niewielkim udarze lub przejściowym ataku niedokrwiennym AD 6”

 1. Dominik Says:

  Wartościowy tekst, ale niepełny.

 2. Nela Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: materac do spania[...]

 3. Inga Says:

  u nas w kraju lepsze jagody niz jakies chinskie gowno

 4. Rozalia Says:

  Article marked with the noticed of: płyn do ust[...]

 5. Arkadiusz Says:

  Co można zrobić zanim karetka dotrze,jak takiej osobie pomóc ?

Powiązane tematy z artykułem: laryngolog bez skierowania pediatra na telefon katowice przeglądarka skierowania na leczenie uzdrowiskowe