Opieka Medyczna
Zdrowie i opieka medyczna

Wpływ doustnego alendronianu na gęstość mineralną kości i częstość złamań w osteoporozie pomenopauzalnej ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Kobiety z nowymi złamaniami kręgów podczas trzyletniego okresu badania. W trakcie badania 22 z 355 kobiet w grupie placebo (6,2 procent) miało co najmniej jedno nowe złamanie kręgów, w porównaniu z 17 z 526 kobiet w połączonych grupach alendronowych (3,2 procent, p = 0,03) (tabela 2) . Tylko dwie kobiety miały nowe złamania kręgów tylko w kręgach z wcześniejszymi złamaniami. Względne ryzyko nowego złamania u kobiet leczonych alendronianem, w porównaniu do osób otrzymujących placebo, wynosiło 0,52 (przedział ufności 95%, od 0,28 do 0,95). To zmniejszenie ryzyka wśród kobiet otrzymujących alendronian stwierdzono w obu badaniach i u kobiet stratyfikowanych w zależności od wieku (mniej niż 65 lat lub 65 lat lub starszych) lub obecność lub brak wcześniejszego złamania kręgosłupa (Tabela 2). Ryzyko złamania kręgu również zmniejszyło się we wszystkich grupach dawek, z nowymi złamaniami kręgów u 2,9 procent kobiet otrzymujących 5 mg alendronianu, 2,8 procent osób otrzymujących 10 mg i 4,1 procent osób otrzymujących 20 mg, a następnie 5 mg w porównaniu z 6,2 procentami kobiet w grupie placebo. Wśród kobiet, u których wystąpiły nowe złamania kręgów, odsetek z dwoma lub więcej złamaniami był znacznie niższy w połączonych grupach alendronowych (18 procent) niż w grupie placebo (68 procent). W ujęciu bezwzględnym 4,2% kobiet otrzymujących placebo (15 z 355) miało dwa lub więcej złamań kręgów, w porównaniu z 0,6% pacjentów leczonych alendronianem (3 z 526). Ze względu na mniejszą liczbę kobiet i mniej złamań na kobietę liczba złamań kręgów na 100 kobiet była istotnie niższa w połączonych grupach alendronianowych niż w grupie placebo (4,2 vs. 11,3). Wśród kobiet ze złamaniami kręgów stosunek złamań klina lub zmiażdżenia do pęknięć płytki czołowej był wyższy w grupie placebo niż w połączonych grupach alendronowych (dane nie przedstawione).
Wskaźnik deformacji kręgosłupa
Wskaźnik deformacji kręgosłupa wzrósł u 33 procent kobiet otrzymujących alendronian, ale u 41 procent osób otrzymujących placebo (p = 0,028). Ten korzystny wpływ alendronianu był zgodny w obu badaniach u kobiet młodszych niż 65 lub 65 lub starszych oraz u kobiet z deformacjami kręgów lub bez nich w linii podstawowej (dane nieukazane). Istniała różnica w wartości granicznej (P = 0,054 w teście sumy rang Wilcoxona) w rozkładzie zmiany z podstawowego wskaźnika deformacji kręgosłupa w grupie placebo i alendronianowej. Średnia zmiana wskaźnika deformacji kręgosłupa wyniosła 0,08 . 0,02 w grupie placebo i 0,04 . 0,01 w grupie alendronianowej.
Wysokość
Średnia utrata wysokości po trzech latach leczenia była o 35 procent mniejsza w grupie alendronianowej niż w grupie placebo (3,0 mm vs. 4,6 mm, P = 0,005). Wpływ alendronianu na zapobieganie utracie wzrostu był większy u starszych kobiet (> 65 lat) i podgrupach z wcześniejszymi złamaniami niż u młodszych kobiet lub podgrup bez wcześniejszych złamań (dane nie przedstawione). Uśrednione tempo utraty wysokości było o około 40 procent niższe u kobiet leczonych alendronianem niż u kobiet otrzymujących placebo, co powodowało różnicę między grupami wynoszącą 0,7 mm na rok (p <0,001).
Rysunek 2
[podobne: laryngolog bez skierowania, kodeks pracy temperatura, rhizoma ]

Tags: , ,

No Responses to “Wpływ doustnego alendronianu na gęstość mineralną kości i częstość złamań w osteoporozie pomenopauzalnej ad 6”

  1. Troubadour Says:

    Bedzie jakas kontynuacja tego tematu ?

  2. Mad Rascal Says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu endokrynolog[...]

  3. Barbara Says:

    może i was dotyczy podobny problem

Powiązane tematy z artykułem: kodeks pracy temperatura laryngolog bez skierowania rhizoma