Opieka Medyczna
Zdrowie i opieka medyczna

Posts Tagged ‘usuwanie blizn laserem’

Nadnerczak

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Nadnerczak jest chorobą niezbyt częstą, zwłaszcza u dzieci zdarza się on rzadko. W ogromnej większości przypadków pierwotny nadnerczak jest jednostronny. W drugiej nerce powstaje on przeważnie przerzutowo. Nadnerczak zawiera dużo substancji tłuszczowatych, jest dlatego bardzo miękki, barwy żółtej lub czerwonożółtej, ma skłonność do rozpadu oraz do krwotoków; rosnąc powierzchownie, podtorebkowo, dochodzi do dużych rozmiarów i dość wcześnie uogólnia się głównie przez naczynia żylne po wrośnięciu do żyły nerkowej a nawet do żyły głównej dolnej oraz nasiennej. Nadnerczak szerzy się również drogami chłonnymi, wywołuj ąc przerzuty w węzłach chłonnych, a także przechodzi na torebkę tłuszczową, miedniczkę nerkową i moczowód. Wrastając do żył daje dość często liczne i rozległe przerzuty do różnych narządów, zwłaszcza do płuc i do kości. Objawy. Najwcześniejszym, najczęstszym i najznamienniejszym objawem klinicznym nadnerczaka jest krwiomocz widoczny gołym okiem o cechach charakterystycznych, zależny od uszkodzenia naczynia krwionośnego przy wrastaniu guza do miedniczki nerkowej. Objaw ten spostrzega się mniej więcej w 900/0 przypadków, przy czym w 60% już wcześnie. Krwiomocz jest samorodny, jednostronny, niestały kapryśny, różnej obfitości, czasami tylko drobnowidowy. Jest on niebolesny. Często w moczu stwierdza się skrzepy krwi w postaci tworów robaczkowatych, stanowiących niekiedy odlew moczowodu. Duże skrzepy mogą wywoływać gwałtowne bóle przypominające kolkę nerkową. [więcej w: karboksyterapia, usuwanie blizn laserem, kardiolog Wrocław ]

Comments Off

Posts Tagged ‘usuwanie blizn laserem’

Nadnerczak

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Torbiel nerki jednokomorowa o wiele rzadziej zdarza się torbiel nerki jednokomorowa. Sadowi się ona przeważnie w korze, w dolnym końcu nerki, i najczęściej dotyczy jednej tylko nerki. Zdaniem niektórych, torbiel powstaje wskutek rozrostu nabłonka, jego rozpadu i rozszerzenia się torbielowatego wytworzonej jamy. Inni utrzymują, że torbiel powstaje. w okresie płodowym wskutek zatrzymania wydzieliny . na tle zamknięcia dróg moczowych odprowadzających. Torbiel jednokomorowa nerki jest torbielą prawdziwą, gdyż wytwarza się z przestrzeni, ograniczonej śródbłonkami lub nabłonkami. Wielkość torbieli może być znaczna, może dochodzić nawet do rozmiaru głowy człowieka dorosłego. Zawartość bywa surowicza, wodnista. Objawy kliniczne bywają różne, zależnie od rozmiaru torbieli. Chorzy uskarżają się najczęściej na uczucie bólu, ciężaru, gniecenia itd., a przedmiotowo stwierdza się w podżebrzu guz chełbocący o cechach guzów nerki. W moczu zmian nie ma. Choroba trwa latami. Duża torbiel może spowodować zanik nerki. Leczenie – chirurgiczne. Nowotwory złośliwe Nowotwory złośliwe wtórne spostrzega się w tych przypadkach, w których ognisko pierwotne jest już bardzo rozwinięte. Znaczenia klinicznego nie mają. Z nowotworów złośliwych pierwotnych najczęstsze są nadnerczaki (hypernephroma), rzadsze – gruczolako-mięsaki zarodkowe (ad enosarcoma renis embrionale). Do jeszcze większych rzadkości należą raki ( carcinoma), mięsaki (sarcoma), mięsaki limfatyczne (lymphosarcoma) śluzako-mięsaki (myxosarcoma) i tłuszczako-mięsaki (liposarcoma). Określenie i Anatomia patologiczna. Obecnie prawie wszyscy zgadzaj ą się, że nadnerczak jest rakiem, różniącym się nieco od innych raków budową morfologiczną i niektórymi szczegółami w przebiegu klinicznym. Morfologicznie nadnerczaka cechują duże poligonalne komórki z jasną piankowatą protoplazmą. Abrikosow na podstawie wieloletnich badań odrzuca ostatecznie pogląd Grawitza, który panował długo w nauce o pochodzeniu nadnerczaka z komórek kory nadnercza, zabłąkanych w nerce. Według Abrikosowa nadnerczak wywodzi się z komórek nabłonkowych nerki. [hasła pokrewne: , karboksyterapia, usuwanie blizn laserem, kardiolog Wrocław ]

Comments Off

« Previous Entries