Opieka Medyczna
Zdrowie i opieka medyczna

Posts Tagged ‘rhizoma’

Opieka medyczna

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Doctors-Image-22[1]Mimo że roczne wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia oscylują w granicach 70 mld zł, pacjenci wciąż widzą niedoskonałości w jego funkcjonowaniu. Takie wnioski można wyciągnąć, obserwując stale rosnące zainteresowanie prywatnymi pakietami medycznymi. Dobrze wyposażone placówki, miły personel i wizyty odbywające się w umówionych godzinach – to korzyści, jakie można odczuć po opłaceniu niewielkiego abonamentu. Szczególnie chętnie sięgają po nie pracownicy firm, którym pakiet proponuje pracodawca, chcąc uczynić miejsce pracy atrakcyjniejszym. Jest także wielu klientów indywidualnych, preferujących opisane powyżej warunki. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘rhizoma’

Opieka medyczna

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

W okresie trzeciorzędnym kiła może wywoływać w nerkach zmiany następujące: 1) skrobiawicę; 2) pierwotną marskość; 3) kilaki; 4) skojarzenia tych zmian. Dla zmian kiłowych okresu trzeciorzędnego jest bardzo znamienne to, że mogą one sadowić się w jednej tylko nerce a nawet w jej części. Kilaki mogą być prosowate lub też guzkowate, wielkości grochu i większej. Najczęściej sadowią się w korze nerki, wywołując nieraz zapalenie okołonerkowe. Klinicznie sprawa ta jest mało opracowana. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘rhizoma’

Opieka medyczna

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Odstępy między okresami krwiomoczu mogą być niejednakowo długie. Cechująca dla nadnerczaka okresowość krwiomoczu zależy od szybkiego przerastania krwawiącego miejsca fibroblastami z następowym rozrostem tkanki łącznej zatrzymującym krwawienie. Pojawia się ono znowu w razie nowego uszkodzenia naczynia krwionośnego w miarę wzrostu guza. Krwiomoczu nie ma, jeżeli mocz pochodzi z nerki zdrowej albo ze zdrowych części nerki dotkniętej nadnerczakiem. Inne objawy są dość późne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘rhizoma’

Opieka medyczna

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Klasycznym przykładem czynnościowej niedomogi głosowej jest fonastenia (phonasthenia). Wyleczenie fonastenii jest jedynie pozorne i przy najbliższej sposobności objawy niewydolności głosowej mogą pojawić się ponownie. Nie należy łączyć fonastenii ze znużeniem głosu, występującym jako choroba zawodowa u śpiewaków, mówców, aktorów itd. Zawodowe wyczerpanie ; głosu nazywamy fonastenią rzekomą (pseudophonasthenia). 2. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘rhizoma’

Opieka medyczna

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Płciowy cykl rozwojowy u kobiety daje bogate pole do obserwacji wpływu, jaki zachodzi między hormonem jajnikowym a głosem. Każdorazowa miesiączka, ciąża i okres przekwitania mają wpływ na głos kobiety. Zaburzenia fonasteniczne spostrzega się często u kobiet w tych okresach. Nieprawidłowe wydzielanie hormonu jajnikowego, jaki obserwujemy w przebiegu spraw zapalnych oraz nowotworowych jajnika, wywołuje z reguły zaburzenia czynności mięśni wewnątrzkrtaniowych. Badanie ginekolo-giczne jest nieodzowne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘rhizoma’

Opieka medyczna

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Jeżeli zgorzel wilgotna przeszła już na podudzie; nie możemy wówczas liczyć na polepszenie, a raczej musimy się liczyć z pogorszeniem w razie dalszego wyczekiwania. Odejmujemy kończynę w obrębie uda pomiędzy dolną a środkową l/5 uda i zostawiamy ranę operacyjną na razie otwartą; w razie przebiegu prawidłowego nakładamy czwartego dnia kilka szwów sytuacyjnych na brzegi rany skórnej. 2. Jeżeli doszło do ropowicy i szerzenia się zakażenia i utrzymuje się stale gorączka z towarzyszeniem dreszczów. W tych przypadkach odejmujemy udo na granicy l/5 dolnej i środkowej części i nie zeszywamy rany operacyjnej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘rhizoma’

Opieka medyczna

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘rhizoma’

Opieka medyczna

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Leczenie terenowe Leczenie terenowe chorób narządu krążenia, polecone przez Oertla, początkowo polegało: 1) na ćwiczeniu chorego w bardzo powolnym chodzeniu po ścieżkach ściśle poziomych lub posiadających dokładnie obliczone wzniesienia 2) na połączeniu tego chodzenia z głębokim oddychaniem co parę kroków i częstymi wypoczynkami 3) na ograniczeniu napojów i pokarmów. Powaga Oertla przyczyniła się do szybkiego i szerokiego rozpowszechnienia się jego metody leczenia chorych na serce. Niestety, wkrótce się okazało, że ta metoda nieraz wybitnie pogarsza ich stan. Sprzeczność wyników Oertla i wyników innych lekarzy tłumaczy się nie dość krytycznym stosowaniem metody przez wielu lekarzy mianowicie nieuwzględnianiem przez nich stopnia sprawności mięśnia sercowego. Istotnie, leczenie terenowe jest metodą wybitnie ćwiczebną, można, więc ją stosować wyłącznie w takich przypadkach, w których serce potrafi podołać wzmożonemu zapotrzebowaniu j ego pracy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘rhizoma’

Opieka medyczna

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Z wymienionych zabiegów najszybciej i naj skuteczniej działa usunięcie przesięków z jam opłucnych, które najbardziej utrudniają pracę serca. Płyn z jamy opłucnej usuwa się przez V lub VI międzyżebrze między przednią a tylną linią pachową, przy czym dla uniknięcia obrzęku płuc nie wypuszcza się naraz ponad 800 ml i to w ciągu nie mniej niż 20 minut. Nakłucie brzucha wykonywa się w sposób następujący: po opróżnieniu pęcherza moczowego, po obmyciu skóry i odkażeniu jej nalewką jodową, ujmuje się wyjałowiony trójgraniec tak, że palec wskazujący spoczywa wzdłuż trzonu, i energicznie przebija się nim całą ścianę brzucha w miejscu z góry zaznaczonym. Wkłuwa się trójgraniec albo w linii pośrodkowej o kilka palców nad spojeniem łonowym albo w lewej linii pępkowo-kolcowej, (która łączy pępek z lewym górnym kolcem biodrowym) między trzecią a czwartą zewnętrzną jej częścią. Po wkłuciu wyjmuje się przetyczkę (mandryn) i wypu szcza płyn do dużego naczynia zawierającego nieco 20 % kwasu borowego, a połączonego z trójgrańcem za pomocą rurki gumowej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘rhizoma’

Opieka medyczna

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Ćwiczenie na pozór lekkie może w istocie być dużym wysiłkiem dla ustroju. Ilustruje to dobitnie wysiłek fizyczny dziewczynki skaczącej przez skakankę 60 razy na minutę i unoszącej się za każdym razem tylko na 10 cm. Równa się ta praca pracy atlety wspinającego się w ciągu jednej minuty na wysokość 6 m, a więc jest ciężkim wyczynem siły i szybkości. Szczególnie zwiększaj ą zapotrzebowanie pracy serca te ćwiczenia, które wiodą do znacznego zwiększenia ciśnienia w klatce piersiowej, a więc stwarzają takie warunki, jakie cechują doświadczenie Valsalvy. Toteż wszelkich sportów i ćwiczeń polegających na rozwijaniu siły i szybkości i pociągających za sobą wyraźne zwiększenie ciśnienia śródpiersi owego nie wolno polecać osobom, dotkniętym chorobą organiczną narządu krążenia nawet wtedy, gdy chory znajduje się w okresie wydolności krążenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries