Opieka Medyczna
Zdrowie i opieka medyczna

Posts Tagged ‘przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe katowice’

Wpływ doustnego alendronianu na gęstość mineralną kości i częstość złamań w osteoporozie pomenopauzalnej ad 8

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Najczęstsze działania niepożądane uważane przez ślepych badaczy za związane z lekami to ból brzucha (u 6,6% kobiet otrzymujących 10 mg alendronianu i 4,8% osób otrzymujących placebo), ból mięśniowo-szkieletowy (odpowiednio 4,1 i 2,5%) , nudności (w 3,6 i 4,0%), niestrawność (w 3,6 i 3,5%), zaparcia (w 3,1 i 1,8%) i biegunka (w 3,1 i 1,8%). Dyskusja
Codzienne leczenie alendronianem w jamie ustnej przez trzy lata powodowało zwiększenie gęstości mineralnej kości kręgosłupa, bioder i całego ciała u kobiet z osteoporozą po menopauzie, a te działania wiązały się ze zmniejszeniem częstości występowania złamań kręgów, deformacji kręgów i utraty wysokości, jak również tendencję do zmniejszenia częstości złamań w miejscach innych niż kręte. Dawka 10 mg powodowała postępujący wzrost gęstości mineralnej kości, który był większy niż wzrost związany z dawką 5 mg we wszystkich miejscach szkieletu i we wszystkich punktach czasowych po sześciu miesiącach. Skuteczność 10 mg alendronianu na dzień była podobna do skuteczności 20 mg na dobę przez dwa lata i nie osiągała plateau przez okres do trzech lat leczenia – odkrycie było zgodne z odwróceniem ujemnego bilansu kostnego na poziomie indywidualnego remodelingu jednostki. Chociaż 20 mg na dzień przez dwa lata, a następnie 5 mg na dzień w trzecim roku jest 50-procentową większą dawką skumulowaną niż 10 mg na dobę przez trzy lata, to większy wzrost gęstości mineralnej kości w trzecim roku w 10-mg grupa wskazuje, że obecna dawka alendronianu, a nie całkowita lub skumulowana dawka, powoduje zmiany w masie kostnej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe katowice’

Wpływ doustnego alendronianu na gęstość mineralną kości i częstość złamań w osteoporozie pomenopauzalnej ad 8

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Zmiany wysokości od wartości podstawowych u kobiet z nowymi złamaniami kręgów lub bez nich w grupach alendronianu i placebo. Zmiany wysokości obliczono jako średnią z trzech do pięciu pomiarów na kobietę, wykonanych za pomocą stadiometru Harpendena. Dane dotyczące kobiet z trzech grup alendronowych zostały zebrane. Utrata wzrostu u kobiet bez nowych złamań kręgów była mała i podobna w grupach leczonych i przyjmujących placebo (odpowiednio 2,8 i 3,3 mm) (Figura 2). Wśród kobiet z nowymi złamaniami kręgów osoby z grupy placebo straciły średnio 23,3 mm wysokości, podczas gdy średnia utrata wysokości w grupie alendronianowej (5,9 mm) była tylko nieznacznie większa niż średnia utrata kobiet bez nowe złamania. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »