Opieka Medyczna
Zdrowie i opieka medyczna

Posts Tagged ‘przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe katowice’

Ciężka, ostro rozpoczynająca się postać rozlanej nerczycy kiłowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Ciężka, ostro rozpoczynająca się postać rozlanej nerczycy kiłowej może kończyć się wyzdrowieniem, zupełnym lub częściowym, zejściem w postać przewlekłą lub śmiercią. Chorzy giną wśród objawów osłabienia serca lub wtórnego zakażenia, a dotknięci nerczycą kiłową, skojarzoną z zapaleniem kłębków, czasami giną z mocznicy. Dość często los chorych bywa inny. Mianowicie wszystkie objawy ustępują po tygodniach lub miesiącach, natomiast utrzymuje się uporczywie nieduży białkomocz (1-2%) i skłonność do obrzęków. Jeżeli nerczyca kiłowa przewleka się, to może dołączać się skrobiawica nerek. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe katowice’

Ciężka, ostro rozpoczynająca się postać rozlanej nerczycy kiłowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Nadnerczak jest chorobą niezbyt częstą, zwłaszcza u dzieci zdarza się on rzadko. W ogromnej większości przypadków pierwotny nadnerczak jest jednostronny. W drugiej nerce powstaje on przeważnie przerzutowo. Nadnerczak zawiera dużo substancji tłuszczowatych, jest dlatego bardzo miękki, barwy żółtej lub czerwonożółtej, ma skłonność do rozpadu oraz do krwotoków; rosnąc powierzchownie, podtorebkowo, dochodzi do dużych rozmiarów i dość wcześnie uogólnia się głównie przez naczynia żylne po wrośnięciu do żyły nerkowej a nawet do żyły głównej dolnej oraz nasiennej. Nadnerczak szerzy się również drogami chłonnymi, wywołuj ąc przerzuty w węzłach chłonnych, a także przechodzi na torebkę tłuszczową, miedniczkę nerkową i moczowód. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe katowice’

Ciężka, ostro rozpoczynająca się postać rozlanej nerczycy kiłowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Porażenia mięśni napinających struny głosowe mogą być jednostronne lub obustronne. Potażenie mięśni tarczowo-nalewkowych (mm. thyreoary taenoidei). W czasie wdechu obraz krtani jest prawidłowy . W czasie wydawania głosu struny głosowe są doprowadzone do linii środkowej, lecz ich brzegi są rozwarte i tworzą otwartą szczelinę. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe katowice’

Ciężka, ostro rozpoczynająca się postać rozlanej nerczycy kiłowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Błona śluzowa jest blada i sucha, przypominająca początkowe stadia gruźlicy. W późnych stadiach choroby następuje bezgłos i chory może mówić jedynie szeptem. Zaburzenia głosu występują również w zależności od nieprawidłowego wydzielania gruczołów płciowych. Krtań i jej czynności zaliczamy do drugorzędnych cech płciowych. W okresie dojrzewania płciowego krtań, a zwłaszcza jej części chrzęstne, ulegają rozrostowi. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe katowice’

Ciężka, ostro rozpoczynająca się postać rozlanej nerczycy kiłowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe katowice’

Ciężka, ostro rozpoczynająca się postać rozlanej nerczycy kiłowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Ciepło powoduje nie tylko rozszerzenie naczyń, lecz wzmaga również zużycie tlenu, a wobec niedostatecznej rozszerzalności naczyń włosowatych zapotrzebowanie na tlen nie może być pokryte; w rezultacie dochodzi do dalszego uszkodzenia tkanki. Natomiast ogrzanie całego ciała za pomocą codziennych kąpieli przyczynia się wybitnie do złagodzenia dolegliwości. Najlepiej stosować kąpiel o temperaturze 30 – 34° w ciągu 30 minut; przedłużamy ten okres stopniowo, dochodząc do 2 godzin. Temperaturę wody należy kontrolować; kończyny uległej zgorzeli nie zanurzamy. Leczenie okładami lodowymi ma niewątpliwie przewagę nad stosowaniem miejscowym ciepła z następujących względów: 1. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe katowice’

Ciężka, ostro rozpoczynająca się postać rozlanej nerczycy kiłowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe katowice’

Ciężka, ostro rozpoczynająca się postać rozlanej nerczycy kiłowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Takie zmniejszenie się obrzęków podskórnych można spostrzegać nawet w tych przypadkach, w których już nie działają ani leki sercowe, ani środki moczopędne. Krwi upusty stosuje się w chorobach narządu krążenia: 1) w nadciśnieniu samorodnym, gdy choremu zagraża udar mózgowy, osłabienie mięśnia sercowego, dychawica sercowa oraz gdy nadciśnienie sprowadza bardzo silne i uporczywe bóle głowy 2) w dusznicy bolesnej z bardzo znacznym wzmożeniem ciśnienia tętniczego krwi 3) w przewlekłej niewydolności krążenia przebiegającej z dużymi przekrwieniami i z sinicą, zwłaszcza, gdy zagraża ostry obrzęk płuc 4) w ostrej niewydolności krążenia sercowej, dołączającej się do znacznych przekrwień 5) w ostrej niewydolności krążenia, wywołanej ostrym zatruciem gazami duszącymi (chlorem, zwłaszcza zaś fosgenem) w okresie sinicy zwykłej. We wszystkich tych stanach osiąga się nieraz wybitną poprawę po obfitym upuście krwi bezpośrednio z żyły w il ości 300-400-500 ml albo za pomocą 8-12-16 ciętych baniek w miejscu najbardziej przekrwionym. W przypadkach ostrej niewydolności krążenia na tle ostrego zatrucia gazami duszącymi przeważnie nie da się upuścić krwi z żyły wskutek znacznego zgęszczenia krwi i zwiększenia jej krzepliwości. W tych przypadkach uciekamy się do upustu krwi z tętnicy szprychowej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe katowice’

Ciężka, ostro rozpoczynająca się postać rozlanej nerczycy kiłowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

CHOROBY NARZĄDU KRĄŻENIA A SPORTY. W dobie ogólnego zainteresowania sportem lekarzowi nieraz wypada rozstrzygnąć, czy osoba dotknięta chorobą narządu krążenia, w szczególności serca, może sobie pozwolić bez szkody dla zdrowia na ćwiczenia fizyczne i na sporty. Odpowiedź na to pytanie zależy w każdym przypadku, od rodzaju choroby i jej okresu z jednej strony oraz od rodzaju sportu i sposobu jego uprawiania z drugiej strony. Uwzględnia się także, czy chodzi o sportowca wytrenowanego, czy też o osobę, która będąc już chora pragnie uprawiać sport. W chorobach organicznych narządu krążenia w okresie niewydolności krążenia obowiązuje zasada oszczędzania chorego narządu, przede wszystkim serca, i dlatego wszelkie sporty oraz wysiłki fizyczne, jako powiększające zapotrzebowanie pracy serca są stanowczo przeciwwskazane. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe katowice’

Ciężka, ostro rozpoczynająca się postać rozlanej nerczycy kiłowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

CHOROBY NARZĄDU KRĄŻENIA A ZABIEGI CHIRURGICZNE. Dawniejsze obawy przed operacjami u chorych, dotkniętych chorobami narządu krążenia, nie ostały się, gdy przekonano się, że chorzy cierpiący a wady serca oraz na chorobę Basedowa mogą dobrze znosić nawet takie zabiegi, jak doszczętne usunięcie tarczycy, pomimo znacznej niewydolności krążenia, a chorzy na ciężką dusznicę bolesną kardioomentopeksję, kardiopneumopeksję i inne operacje, które mają za zadanie wybitnie poprawić ukrwienie mięśnia sercowego. Toteż w okresie wydolności krążenia w razie potrzeby operacji ani wada serca ani przewlekłe zwyrodnienie mięśnia sercowego nawet przebiegające z niemiarowością zupełną i inne choroby narządu krążenia nie stanowią zasadniczego przeciwwskazania. Natomiast w okresie przewlekłej niewydolności krążenia nasze postępowanie jest inne głównie ze względu na możliwość pooperacyjnego zapalenia płuc. Tutaj dążymy najpierw do usunięcia niewy dolności krążenia w dopiero potem doradzamy operację. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries