Opieka Medyczna
Zdrowie i opieka medyczna

Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Grzyb Dimorficzny powodujący rozprzestrzenianie się infekcji w Afryce Południowej AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Zmiany skórne łatwo mylono ze zmianami chorobowymi spowodowanymi kilkoma powszechniejszymi chorobami nienowotworowymi (Tabela Morfologicznie nie dało się ich odróżnić od zmian charakterystycznych dla innych dominujących grzybiczych zakażeń grzybiczych – zmiany skórne o szerokim zakresie były podobne do zmian spermotycznych, a zmiany drobnokomórkowe były zbliżone do zmian rozsianych w histoplazmozie. Te rozważania podkreślają znaczenie biopsji tkanek w diagnozowaniu głębokiej choroby grzybiczej. Emoniosiozę zdiagnozowano tylko u pacjentów z rozległymi zmianami skórnymi, i możliwe jest, że nie zostali zidentyfikowani zakażeni pacjenci, u których wystąpiły pozapieczne objawy bez udziału skóry, takie jak choroba płuc lub choroba wątroby. Warto zauważyć, że ośmiu z dziewięciu pacjentów poddanych testom czynności wątroby (89%) miało podwyższony poziom fosfatazy zasadowej lub .-glutamylotransferazy, co sugeruje infiltrację wątroby. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Grzyb Dimorficzny powodujący rozprzestrzenianie się infekcji w Afryce Południowej AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Spośród 24 grzybów 4 (17%) morfologicznie przypominało H. capsulatum (3 wyhodowane z próbek pobranych z biopsji skóry i wyhodowanych z próbki krwi). Jedynie z izolatów potwierdzono genotypowo jako H. capsulatum. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Grzyb Dimorficzny powodujący rozprzestrzenianie się infekcji w Afryce Południowej AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

S10 w Dodatku Uzupełniającym). W wcześniej określonych analizach podgrup dla pierwotnego punktu końcowego nie można było dokonać żadnej znaczącej interpretacji wyników ani ostatecznych wniosków z powodu zmniejszonych rozmiarów próbek dla tych analiz (dane nie przedstawione).
Bezpieczeństwo
Tabela 3. Tabela 3. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Grzyb Dimorficzny powodujący rozprzestrzenianie się infekcji w Afryce Południowej AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Obie grupy były dobrze zbilansowane pod względem cech podstawowych (tabela 1). Mediana wieku wynosiła 62 lata, a 33,8% pacjentów stanowiły kobiety. W sumie 65,7% pacjentów miało nadciśnienie w wywiadzie, 21,1% miało cukrzycę, a 43,0% było aktualnymi lub byłymi palaczami. Mediana czasu od początku kwalifikującego się niewielkiego udaru lub TIA do randomizacji wynosiła 13 godzin. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries