Opieka Medyczna
Zdrowie i opieka medyczna

Posts Tagged ‘kardiolog Wrocław’

Nabyta oporność na kryzotynib z mutacji w CD74-ROS1 AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Ponieważ CD74 jest białkiem błonowym II typu typu II z N-końcem cytoplazmatycznym19, spodziewamy się, że tylko główny wariant splicingowy, który zawiera dodatkową domenę transbłonową (kodowaną przez ekson 34 ROS1) będzie onkogenny ze względu na pozycjonowanie tyrozyny ROS1. Domena kinazy w przedziale wewnątrzkomórkowym (Figura 1C). Figura 2. Figura 2. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kardiolog Wrocław’

Nabyta oporność na kryzotynib z mutacji w CD74-ROS1 AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

W jej opornych nowotworach zidentyfikowaliśmy nabytą mutację wpływającą na domenę kinazy ROS1, która nadaje oporność na kryzotynib. Opis przypadku
Figura 1. Figura 1. Translokacja CD74-ROS1 w raku płuca u pacjenta przed leczeniem kryzotynibem. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kardiolog Wrocław’

Nabyta oporność na kryzotynib z mutacji w CD74-ROS1 AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Wartości były wyższe (tj. Wrażliwość była niższa) dla echinokandyn i flucytozyny niż dla triazoli i amfoterycyny B. Identyfikacja molekularna
Rysunek 3. Rysunek 3. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kardiolog Wrocław’

Nabyta oporność na kryzotynib z mutacji w CD74-ROS1 AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Ta siostra ma teraz 23 lata, nie ma praktycznego zastosowania swoich rąk, nie ma języka i nie osiągnęła żadnego z kamieni milowych związanych z rozwojem zdolności motorycznych. Ma opadanie powieki i egzotropię lewego oka. Obwód jej głowy jest tuż poniżej 3. centyla (51,5 cm), a jej waga jest na 25. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries