Opieka Medyczna
Zdrowie i opieka medyczna

Omalizumab do leczenia przewlekłej idiopatycznej lub spontanicznej pokrzywki AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Analizy wrażliwości dla pierwotnego punktu końcowego, w którym zastosowano różne metody postępowania z brakującymi danymi, wykazały wyniki podobne do tych z analizy pierwotnej (tabele S3, S4 i S5 w dodatkowym dodatku). Istniała istotna różnica między grupą otrzymującą 150 mg lub 300 mg omalizumabu i grupą placebo w odniesieniu do wszystkich wcześniej określonych drugorzędowych punktów końcowych (zmiany w stosunku do wartości wyjściowej w UAS7 i cotygodniowy wynik dla liczby uli, czas do MID w cotygodniowych ocenach stopnia swędzenia, odsetka pacjentów z UAS7 . 6, odsetka pacjentów z odpowiedzią MID w cotygodniowych ocenach stopnia swędzenia, zmiana od wartości wyjściowej w wyniku dla wielkości największego ula, zmiana od wartości wyjściowych w ogólnym wskaźniku jakości życia dermatologii oraz odsetka dni wolnych od obrzęków naczynioruchowych od tygodni 4 do 12) (tabela 2 i tabela S6 oraz rys. od S1 do S6 w dodatkowym dodatku), z wyjątkiem różnicy w liczbie dni wolnych od obrzęków naczynioruchowych od 4 tygodnia do 12 tygodnia, które osiągnęły znaczenie tylko w grupie 300 mg. Podobnie jak cotygodniowe oceny nasilenia swędzenia, tygodniowy wynik dla liczby uli zmniejszył się wraz ze wszystkimi trzema dawkami omalizumabu w większym stopniu niż w przypadku placebo w ciągu 12-tygodniowego okresu leczenia, z największą różnicą obserwowaną w grupie 300 mg ( Figura 2B). Po 12 tygodniu (tj. W okresie obserwacji) średni tygodniowy wynik dla liczby uli dla wszystkich grup omalizumabu wzrósł, osiągając wartości podobne do tych w grupie placebo i nie powrócił do wartości wyjściowych na czas trwania obserwacji. -w górę.
Analiza eksploracyjna wyników z Kwestionariusza Jakości Życiowej Przewlekłej Pokrzywki wykazała wyniki podobne do tych z innych punktów końcowych, które oceniono w tym badaniu (ryc. S7 w Dodatku uzupełniającym).
W analizach post hoc w 12. tygodniu odsetek pacjentów całkowicie wolnych od pokrzywek wynosił 10% w grupie placebo, 18% w grupie otrzymującej 75 mg omalizumabu, 23% w grupie otrzymującej 150 mg omalizumabu, oraz 53% w grupie otrzymującej 300 mg omalizumabu; wśród pacjentów wolnych od obu pokrzyw i swędzenia (tj. 0 punktów w skali UAS7) proporcje wynosiły odpowiednio 5%, 16%, 22% i 44% (ryc. S8 i S9 w Dodatku uzupełniającym).
W punkcie wyjściowym średnia liczba tabletek difenhydraminy (25 mg) przyjmowanych przez pacjentów jako lek ratunkowy wynosiła 7,3 . 7,8. Średnie zmiany w stosunku do wartości wyjściowej w tygodniowej liczbie tabletek wynosiły -2,3 . 6,1 w grupie otrzymującej 75 mg omalizumabu (P = 0,91), -3,7 . 6,0 w grupie otrzymującej 150 mg omalizumabu (P = 0,07), oraz 4,1 . 5,4 w grupie otrzymującej 300 mg omalizumabu (P = 0,01) w porównaniu z -2,2 . 5,0 w grupie placebo (ryc.
[podobne: bylica pylenie, kaolin w kosmetyce, ekrany bezszwowe ]
[patrz też: bylica pylenie, rhizoma, chloniak hodgkina ]

Tags: , ,

No Responses to “Omalizumab do leczenia przewlekłej idiopatycznej lub spontanicznej pokrzywki AD 7”

 1. Elena Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu ortodoncja[...]

 2. Natural Mess Says:

  Zrobiłem to badanie.

 3. Kornel Says:

  [..] Cytowany fragment: odzywki[...]

 4. Speedwell Says:

  czy to moze zagrażać życiu nienarodzonego dziecka?

Powiązane tematy z artykułem: bylica pylenie chloniak hodgkina rhizoma