Opieka Medyczna
Zdrowie i opieka medyczna

Mutacje WNT1 we wczesnej fazie Osteoporozy i osteogenezy Imperfecta AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Innym znalezionym wariantem była mutacja homozygotyczna bezsensowna w WNT1 (NM_005430,3: c.884C . A, p.Ser295 *) (Fig. S5B i S5C w dodatkowym dodatku). Oba chore dzieci były homozygotami pod względem zmiany, a oboje rodzice byli heterozygotyczni. Mutacja znajduje się w ostatnim eksonie WNT1 i tym samym ucieka z powodu rozpadu, w którym pośredniczy nonsens, co pozwala na ekspresję białka WNT1, w którym ostatnie 76 aminokwasów jest obciętych (Fig. S5D i Canonical WNT Signaling and Bone Mineralization
Rysunek 2. Rysunek 2. Konsekwencje funkcjonalne mutacji WNT1. Panel A pokazuje reprezentatywny obraz Western blot z jednego z trzech niezależnych eksperymentów. Przejściowa transfekcja komórek WNT1 typu dzikiego do komórek HEK293T doprowadziła do akumulacji aktywnej niefosforylowanej (nie-P) .-kateniny i całkowitej .-kateniny zarówno w frakcjach białka cytozolowego, jak i jądrowego, czego nie zaobserwowano w przypadku wektora kontrolnego WNT1C218G, lub WNT1S295 *. Z powodu niejednorodności glikozylacji WNT1 migruje jako pasmo dubletów. .-aktyna i laminat B służyły odpowiednio jako kontrole ładunków cytosolowych i jądrowych. Panel B pokazuje stosunek jądra niepochodzących z .-kateniny do całkowitej komórkowej .-kateniny z jednego z reprezentatywnych doświadczeń. Skaningowa densytometria natężenia prążków potwierdziła, że WNT1C218G i WNT1S295 * nie prowadziły do akumulacji aktywnej nie-P-kateniny obserwowanej w WNT1 typu dzikiego. Eksperyment przeprowadzono trzy razy z podobnymi wynikami. Panel C pokazuje wyniki testu mineralizacji z komórkami MC3T3, które eksprymują WNT1, WNT1C218G i WNT1S295 *. Komórki MC3T3 wyrażające zmutowane białka wykazywały zmniejszoną mineralizację. Nadekspresję białek WNT1 potwierdzono za pomocą testu reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym (PCR) i analizy Western blot (dane nie pokazane). Panel D pokazuje wyniki analizy RNA informacyjnego Wnt1 (mRNA) w mysich tkankach za pomocą PCR w czasie rzeczywistym. MRNA Wnt1 wykryto w niesortowanym szpiku kostnym (BM) oraz w krwiotwórczych komórkach progenitorowych ujemnych w linii (Lin neg). Największą ekspresję Wnt1 zaobserwowano w komórkach B220-dodatnich linii komórek B. Panel E pokazuje zamrożone sekcje dalszej kości podchrzęstnej kości piszczelowej od transgenicznej myszy Rosamt / mG Wnt1-Cre (na górze) i myszy kontrolnej reporterowej (na dole). Sekwencja myszy transgenicznej Wnt1-Cre ma osteocyty, które są pozytywne dla delecji Cre, na co wskazuje ekspresja białka (fluorescencyjna zieleń). Osteocyty w sekcji myszy kontrolnej reporterowej są negatywne dla delecji Cre.
Aby ocenić funkcjonalną konsekwencję mutacji WNT1, wykorzystano komórki C57MG do ekspresji WNT1 mutanta i dzikiego typu; komórki nie eksprymują endogennego WNT1.12 Wszystkie białka wykazywały podobną dystrybucję komórkową, co wskazuje, że zmutowane białka były stabilne i mutacje nie zmieniały wewnątrzkomórkowego celowania WNT1 (Fig.
[podobne: mikrodermabrazja łódź, metamina, prometazyna ]
[przypisy: bylica pylenie, rhizoma, chloniak hodgkina ]

Tags: , ,

No Responses to “Mutacje WNT1 we wczesnej fazie Osteoporozy i osteogenezy Imperfecta AD 5”

 1. Prometheus Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do leczenie pod mikroskopem[...]

 2. Rita Says:

  może i was dotyczy podobny problem

 3. Nessie Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu pomoc psychologiczna[...]

 4. Julia Says:

  Fajna historia

Powiązane tematy z artykułem: bylica pylenie chloniak hodgkina rhizoma