Opieka Medyczna
Zdrowie i opieka medyczna

Klopidogrel z aspiryną w niewielkim udarze lub przejściowym ataku niedokrwiennym AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Współczynnik zagrożenia dla pierwotnego wyniku w wcześniej określonych podgrupach. Zmniejszenie ryzyka udaru za pomocą klopidogrelu i aspiryny w porównaniu z samą aspiryną było zgodne we wszystkich głównych podgrupach. Nie stwierdzono istotnych interakcji w żadnej z 11 wstępnie zdefiniowanych podgrup (P> 0,10 dla wszystkich porównań). Brak danych dotyczących skurczowego ciśnienia krwi na początku badania u 4 pacjentów. ABCD2 ocenia ryzyko udaru na podstawie wieku, ciśnienia krwi, cech klinicznych, czasu trwania przejściowego ataku niedokrwiennego (TIA) oraz obecności lub nieobecności cukrzycy, z ocenami od 0 do 7 i wyższymi punktami wskazującymi na większe krótkoterminowe ryzyko.
Zmniejszenie częstości udarów i połączonych wtórnych incydentów naczyniowych z klopidogrelem i aspiryną było zgodne we wszystkich głównych podgrupach (ryc. 2 i ryc. S5 w dodatkowym dodatku). Nie stwierdzono istotnych interakcji w żadnej z 11 wstępnie zdefiniowanych podgrup (P> 0,10 dla wszystkich porównań).
Bezpieczeństwo
Zdarzenia niepożądane wystąpiły u podobnego odsetka pacjentów w obu grupach (5,8% w grupie klopidogrel-aspiryna i 5,0% w grupie z kwasem acetylosalicylowym). Odsetek pacjentów z ciężkimi zdarzeniami niepożądanymi był również podobny (odpowiednio 1,0% i 0,8% w grupach klopidogrelu i kwasu acetylosalicylowego) (Tabela S4 w Dodatku uzupełniającym).
Dyskusja
W badaniu przeprowadzonym na dużą skalę z udziałem pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia TIA lub niewielkiego udaru niedokrwiennego stwierdziliśmy, że dodanie klopidogrelu do kwasu acetylosalicylowego w ciągu 24 godzin po wystąpieniu objawów zmniejszyło ryzyko kolejnego udaru o 32,0% w porównaniu z samą aspiryną. Częstość zdarzeń w tym wczesnym okresie była bardzo wysoka, a klopidogrel był związany z bezwzględną redukcją ryzyka o 3,5 punktu procentowego, co odpowiada liczbie potrzebnej do leczenia 29 pacjentów, aby zapobiec jednemu udarowi przez okres 90 dni. Leczenie skojarzone z klopidogrelem i aspiryną w porównaniu z samą aspiryną nie wiązało się ze zwiększoną częstością występowania krwotoku, chociaż wystąpiła niepokojąca tendencja do ogólnego krwawienia w kierunku większej liczby zdarzeń w terapii skojarzonej.
Wyniki naszego badania różnią się od wyników innych badań skojarzonych z klopidogrelem i aspiryną po udarze niedokrwiennym mózgu.7,8,17 Jednym z możliwych wyjaśnień jest to, że w przeciwieństwie do poprzednich badań, nasze badanie skierowane było do populacji szczególnie narażonej na nawracające niedokrwienie. i przy niskim ryzyku krwotoku. Wcześniejsze badania obejmowały pacjentów z bardziej nasilonymi udarami niż nasze badanie i nie zapisywali pacjentów w pierwszych godzinach po nieznacznym udarze mózgu lub TIA, podczas których ryzyko nawrotu niedokrwienia jest szczególnie wysokie.
[podobne: lewomepromazyna, mikrodermabrazja łódź, difenhydramina ]
[hasła pokrewne: antybiotyki spis alfabetyczny, okulista mińsk mazowiecki, znany lekarz umów wizytę ]

Tags: , ,

No Responses to “Klopidogrel z aspiryną w niewielkim udarze lub przejściowym ataku niedokrwiennym AD 7”

 1. Bowie Says:

  Przy zapaleniu oskrzeli najlepiej zastosować inhalacje.

 2. Anna Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu olej lniany[...]

 3. Elżbieta Says:

  Zupełne lekceważenie nietoksycznych terapii

 4. Jagoda Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do opiekunka osób starszych[...]

 5. Prometheus Says:

  moje wyniki: tsh 4,400

Powiązane tematy z artykułem: antybiotyki spis alfabetyczny okulista mińsk mazowiecki znany lekarz umów wizytę